Voorwaarden lidmaatschap van Borstkankervereniging Nederland (BVN)

Als je lid wordt van BVN, zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.

 

Wat kost een lidmaatschap?

Lidmaatschap van BVN kost 35 euro per kalenderjaar. 

Blad B

Als je op het aanmeldformulier hebt aangeven blad B te willen ontvangen, dan ontvang je deze twee keer per jaar op het aangegeven adres.

Actie in oktobermaand = borstkankermaand

Als je na 1 oktober lid wordt dan betaal je geen lidmaatschap over het lopende kalenderjaar. Voorwaarde is wel dat je tenminste lid blijft tot en met 31 december van het daarop volgende jaar. Je betaalt dan ook 35 euro in februari van dat jaar.

Hoe kan ik betalen?

In je welkomstpakket vindt je een machtigingsformulier voor een automatische incasso. Als je deze ondertekent en naar ons opstuurt, zorgen wij ervoor dat het bedrag automatisch wordt afgeschreven van je rekening. Je kunt het bedrag eventueel ook zelf aan ons overmaken op NL54INGB0008148115 ten name van Borstkankervereniging Nederland, Utrecht. Onder vermelding van je naam en lidmaatschapsnummer. Mocht je nog vragen hebben, dan kun je contact met ons opnemen via info@borstkanker.nl of bellen tijdens kantooruren: 030 - 291 72 22.

Hoe kan ik opzeggen?

Het lidmaatschap van BVN loopt per kalenderjaar en is jaarlijks schriftelijk op te zeggen vóór 31 december. Het lidmaatschap stopt dan per 1 januari van het daarop volgende jaar. Mondelinge opzeggingen worden niet in behandeling genomen.

Vergoeding

Er zijn verschillende mogelijkheden om je lidmaatschap vergoed te krijgen, zoals actief worden voor onze vereniging! 

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Je gegevens worden opgeslagen in ons beveiligde database (Customer Relationship management, CRM). Ze worden slechts gebruikt om je berichten te sturen omtrent je lidmaatschap, de vereniging en om blad B naar je toe te sturen (als je daarvoor gekozen hebt). Je gegevens worden niet verstrekt aan andere partijen.

Ontvang ik ook de nieuwsbrief?

BVN verstuurt een aantal digitale nieuwsbrieven om je op de hoogte te houden van actuele ontwikkelingen en over onze dienstverlening. Als je deze wilt ontvangen, dan kun je je zelf inschrijven voor de nieuwsbrief.

Wat gebeurt er met mijn extra donatie?

Financiële ondersteuning is voor BVN van groot belang. BVN zal je extra donatie inzetten voor het realiseren van nieuwe plannen in dat kalenderjaar. Wil je informatie hierover neem dan contact op via info@borstkanker.nl, Je kunt ook bellen tijdens kantooruren: 030 – 291 72 22.

Als je lid wordt, kun je ook op het aanmeldformulier aangeven of je ons extra wilt steunen bovenop je lidmaatschap. Ben je al lid? Je kunt het bedrag zelf aan ons overmaken op NL54INGB0008148115 ten name van Borstkankervereniging Nederland, Utrecht. Onder vermelding van je naam en lidmaatschapsnummer.

Wat moet ik doen als ik een klacht heb over BVN?

BVN probeert zo veel mogelijk relevante informatie met haar achterban te delen en er voor iedereen te zijn. Wij vinden het uiteraard vervelend voor je als je hierover ontevreden bent. Je kunt je klacht met je contactgegevens het beste mailen naar info@borstkanker.nl, dan kunnen wij kijken wie van ons je klacht het beste kan oppakken.