Zaans Medisch Centrum

Toelichting

Algemeen
Eventuele bijzonderheden: 
Indien er sprake is van een samenwerkingsverband of zorg op meerdere locaties kunt u dat hier lezen.
Onderdeel van Esperanz-ziekenhuizen
Website mammacare 
Het is belangrijk dat op de website van het ziekenhuis naast informatie over de ziekte ook goed wordt uitgelegd wat patiënten kunnen verwachten als ze daar behandeld worden. Bijv.: wat gebeurt er wanneer je opgenomen wordt voor de operatie? Welke tips heeft het ziekenhuis  als goede voorbereiding op de operatie, of voor de eerste chemotherapie? Wanneer u op "klik hier" klikt, komt u op de website van het ziekenhuis met informatie over borstkankerzorg.
Klik hier
Behandelingen op locatie: 
Het ziekenhuis geeft aan of het volledige zorgtraject op deze locatie wordt aangeboden of specifieke onderdelen.
Klik op +
Diagnose en nazorg 
Onder diagnose vallen alle onderzoeken die nodig zijn om te bepalen of er sprake is van borstkanker en welke kenmerken de tumor heeft. Met nazorg worden gesprekken en controles na afloop van de behandeling(en) bedoeld.
Ja
Operatie 
Tijdens een operatie wordt de tumor uit de borst verwijderd (en soms ook klieren in het okselgebied). Een operatie kan borstsprarend zijn maar soms is het nodig om de gehele borst te verwijderen (amputatie). Bron:
Ja
Chemotherapie 
Chemotherapie is een behandeling met medicijnen (cytostatica) die erop is gericht om het proces van celdeling stop te zetten. Alle delende cellen - dus ook de gezonde cellen - worden met chemotherapie aangepakt. Soms wordt chemotherapie voorafgaand aan de operatie gegeven (‘neo-adjuvant’). Chemotherapie kan ook in combinatie met andere behandelingen worden gegeven (radiotherapie
Ja
Radiotherapie 
Bestralingsafdeling. Niet ieder ziekenhuis heeft zo'n afdeling
Nee
Ziekenhuis voldoet aan minimumeisen BVN 
In de monitor borstkankerzorg worden de huidige minimum eisen t.a.v. kwaliteit van zorg getoond. Ziekenhuizen die daaraan voldoen krijgen als teken daarvan het roze lintje. Wanneer ziekenhuizen op meer dan 1 locatie borstkankerzorg bieden ontvangt de gehele ziekenhuisgroep het lintje

Dit ziekenhuis heeft het roze lintje voor patiëntgerichte borstkankerzorg toegekend gekregen van BVN.
Samenstelling MDO en mammateam  
Het MDO bestaat standaard uit: een NVCO gecertificeerde chirurg, een internist-oncoloog, een radioloog, een radiotherapeut, een patholoog, een plastisch chirurg en een casemanager / verpleegkundig specialist, allen met aandachtsgebied borstkanker. Een klinisch geneticus is op afroep beschikbaar en is onderdeel van het mammateam. Dit team bestaat tevens uit minimaal een 2e NVCO gecertificeerde chirurg, een 2e internistoncoloog, een tweede radioloog en een mammacare verpleegkundige of verpleegkundig specialist, allen met aandachtsgebied borstkanker.
Aantal geopereerde patiënten  
Het ziekenhuis behandelt minimaal 100 nieuwe borstkankerpatiënten per jaar (primair mammacarcinoom)
Deelname patiënt ervaringsonderzoek  
Van 40% van de in 2017 behandelde patiënten is het e-mailadres aangeleverd om deel te nemen aan het patiëntervaringsonderzoek PREM, module Mammacare maligne EN er zijn voldoende respondenten zodat criteria berekend kunnen worden (n>= 25 in landelijke benchmark).
Percentage achtergebleven kankerweefsel  
Maximaal 15% van de patiënten heeft na de eerste borstsparende operatie bij invasief mammacarcinoom (meer dan focaal) achtergebleven kankerweefsel (excl. neo-adjuvante behandeling en DCIS).
Begeleiding 
Minimaal 90% van de patiënten geeft aan altijd te weten bij wie zij/hij terecht kon met vragen.
Informatie 
Minimaal 90% van de patiënten geeft aan dat dingen altijd op een begrijpelijke manier werden uitgelegd.
Gedeelde besluitvorming 
Er is aantoonbaar aandacht voor gedeelde besluitvorming: in de informatie wordt standaard verwezen naar hulpmiddelen die patiënten voorbereiden op en betrekken bij het maken van keuzes omtrent de behandeling(en). En: Minimaal 90% van de patiënten geeft aan dat helemaal of grotendeels is verteld wat de voor- en nadelen van verschillende behandelingen of operaties zijn.
Psychosociale zorg 
Een psycholoog / maatschappelijk werker met aandachtsgebied oncologie maakt standaard onderdeel uit van het mammateam.
Herstel tijdens en na kanker 
Alle patiënten worden schriftelijk en/of digitaal geïnformeerd over beweegprogramma’s tijdens en na behandeling (op eigen ziekenhuislocatie of actieve doorverwijzing) EN 70% van de patiënten geeft aan helemaal te weten bij wie zij/hij in het ziekenhuis terecht kon met vragen of problemen na afloop van de behandeling(en).
 
Informeren van patiënten over beweegprogramma’s tijdens en na de behandeling
Minimaal 70% van de patiënten geeft aan helemaal te weten bij wie zij/hij in het ziekenhuis terecht kon met vragen of problemen na afloop van de behandeling(en).
Uitgezaaide borstkanker 
Elke patiënt met uitgezaaide borstkanker heeft een vaste medisch oncoloog met aandachtsgebied borstkanker als hoofdbehandelaar en een vast contactpersoon. Deze oncoloog ziet de patiënt minimaal 2 keer per jaar zelf.
Wetenschappelijk onderzoek 
Er wordt deelgenomen aan medisch wetenschappelijk onderzoek (klinische trials, op basis van BOOG) en/ of patiënten worden aantoonbaar digitaal geïnformeerd over bestaande trials voor wat betreft borstkanker.
Voldoet aan deelname patiënttevredenheidsonderzoek 
Dit ziekenhuis neemt actief deel aan een landelijk onderzoek om de ervaringen met de zorg door patiënten te laten beoordelen. Dit onderzoek heet PREM
Ja
NPS score kwaadaardig 
De Net Promoter Score (NPS) is een belangrijke indicatie voor tevredenheid en loyaliteit en komt uit het bedrijfsleven. Hoe hoger deze score
54%
% Patiënten dat dit ziekenhuis aanbeveelt (cijfer 9 of 10) 
Het landelijk gemiddelde ligt op 71% (uitkomsten tussen de 44% en 93%)
58%
% Patiënten dat passief tevreden is (cijfer 7 of 8) 
Het landelijk gemiddelde ligt op 25% (uitkomsten tussen de 6% en 48%)
39%
% Patiënten dat criticaster is (cijfers 0 t/m 6) 
Het landelijk gemiddelde ligt op 4% (uitkomsten tussen de 0% en 21%)
4%
NPS score goedaardig 
De Net Promoter Score (NPS) is een belangrijke indicatie voor tevredenheid en loyaliteit en komt uit het bedrijfsleven. Hoe hoger deze score
47%
% Patiënten dat dit ziekenhuis aanbeveelt (cijfer 9 of 10) 
Het landelijk gemiddelde ligt op 67% (uitkomsten tussen de 47% en 95%)
49%
% Patiënten dat passief tevreden is (cijfer 7 of 8) 
Het landelijk gemiddelde ligt op 29% (uitkomsten tussen de 5% en 49%)
49%
% Patiënten dat criticaster is (cijfers 0 t/m 6) 
Het landelijk gemiddelde ligt op 4% (uitkomsten tussen de 0% en 11%)
2%
Mammateam
Aantal patiënten met een primair mammacarcinoom geopereerd in 2017 
Belangrijk is dat in het ziekenhuis werkende borstkankerspecialisten hun ervaring en kennis actief op peil houden. BVN vindt dat het ziekenhuis zou hiervoor tenminste 100 nieuwe borstkankerpatiënten per jaar moeten opereren. Bron: NBCA (beroepsgroep).
127
Aantal patiënten met een primair mammacarcinoom geopereerd (gemiddeld over 2016 en 2017) 
Omdat het aantal behandelde patiënten per jaar sterk kan varieren maakt BVN ook het gemiddeld aantal patiënten over 2 jaar openbaar.
102
Gecertificeerde specialisten: 
Gecertificeerde specialisten in het mammateam
Klik op +
Aantal oncologisch chirurgen 
Chirurg die gespecialiseerd is in de operatieve behandeling van patiënten met een kwaadaardige tumor.
2
Aantal internist-oncologen 
Internist (of medisch) oncologen zijn internisten die zich hebben toegelegd op de behandeling van kankerpatiënten met medicijnen. Zij zijn verantwoordelijk voor de chemotherapie
2
Aantal radiologen 
Aantal radiologen. BVN vindt dat er minimaal 2 in het team moeten zitten. Dit komt overeen met de SONCOS normen.
4
Aantal plastisch chirurgen 
Aantal plastisch chirurgen
1
Samenstelling multidisciplinair mammateam volgens eisen BVN 
Onder een multidisciplinair mammateam wordt verstaan een in borstkanker gespecialiseerd vast team van alle betrokken artsen en zorgverleners. Dit team heeft structureel overleg a) voorafgaand aan de behandeling om het behandelplan op te stellen
Ja
Gecertificeerde NVCO chirurg 
Een gecertificeerde NVCO chirurg is gespecialiseerd in chirurgie bij kanker. De NVCO staat voor de Nederlandse Vereniging van Oncologische Chirurgie. Dokters moeten extra scholing volgen als zij dit certificaat willen behalen.
Ja, vast
Internist oncoloog 
Medisch oncologen zijn internisten die zich hebben toegelegd op de behandeling van kankerpatiënten met medicijnen. Zij zijn verantwoordelijk voor de chemotherapie
Ja, vast
Radioloog 
De radioloog is een arts die gespecialiseerd is in het verrichten van onderzoek en het stellen van diagnoses met behulp van afbeeldingen van weefsels en organen. Een radioloog kan met röntgenonderzoek
Ja, vast
Radiotherapeut 
De radiotherapeut is een oncoloog specialist
Ja, vast
Patholoog 
Een medisch specialist
Ja, vast
Plastisch chirurg 
Het is belangrijk dat een plastisch chirurg lid is van het multidisciplinair mammateam. Adviezen t.a.v. wel of geen (directe) borstreconstructie
Ja, op afroep
Klinisch geneticus 
Een klinisch geneticus is een medisch specialist. Deze wordt ook wel erfelijkheidsarts genoemd. Een klinisch geneticus onderzoekt of er sprake is van familiaire of erfelijke aanleg voor een bepaalde ziekte en adviseert hoe hiermee om te gaan. BVN vindt het van belang dat een klinisch geneticus vast betrokken is in het mammateam. Deze draagt er zorg voor dat patiënten met mogelijk familiaire of erfelijke aanleg voor borstkanker informatie krijgen en getest kunnen worden en schat in of dat met spoed moet gebeuren. De informatie over erfelijke aanleg kan van invloed zijn op de behandelmogelijkheden.
Ja, vast
Casemanager of verpleegkundig specialist 
Een verpleegkundig specialist mammacare is een verpleegkundige met medische en verpleegkundige taken binnen de zorg rondom patiënten met aandoeningen aan de borst. Zij/hij is werkzaam op de mammapolikliniek en zorgt ervoor dat alles zo snel en goed mogelijk verloopt. Zij/hij neemt
Ja, vast
Mammacareverpleegkundige 
Een mammacareverpleegkundige is een speciaal opgeleide verpleegkundige om patiënten met borstaandoeningen
Ja, vast
Psycholoog of maatschappelijk werker 
Borstkankerpatiënten zullen vanaf het begin van alle onderzoeken en behandelingen goed moeten worden begeleid. Een klinisch psycholoog en/of maatschappelijk werk kunnen vanaf het begin adviezen geven t.a.v. begeleiding en inventarisatie met lastmeter of PROMs. Ook kunnen zij gesprekken met de patiënt en naasten aangaan als er reden is voor (extra) psychosociale begeleiding.
Ja, vast
Physician Assistent 
De physician assistent (PA) wordt ook wel de rechterhand van een medisch specialist genoemd. Onder zijn of haar supervisie voert de PA diverse gedelegeerde medische handelingen uit
Nee
Samenstelling wekelijks MDO volgens eisen BVN 
BVN vindt het belangrijk dat in ieder geval de volgende zorgverleners minimaal wekelijks met elkaar overleggen over patiënten: een NVCO gecertificeerde chirurg
Ja
Diagnostiek
Ziekenhuis biedt 24-uurs diagnostiek 
Binnen 24 uur na het nemen van het biopt of punctie wordt de uitslag bekend gemaakt (pathologie); dus dezelfde dag van het afnemen van het biopt of punctie of de dag erna.
Ja
Cytologie (HER2 bepaling nog onbekend) 
Pathologisch onderzoek naar cellen. Via een punctie met dunne naald worden cellen weggehaald en onder de microscoop onderzocht om uit te zoeken of er sprake is van een goedaardige afwijking of kanker. De uitslag is vaak een stuk sneller bekend dan bij histologie.
Ja
Ook histologie (HER2 bepaling nog onbekend) 
Ook histologie (HER2 bepaling nog onbekend)
Ja
Ook histologie (HER2 bepaling bekend) 
Pathologisch onderzoek naar weefsel. Via een biopt met een dikke naald (onder plaatselijke verdoving) wordt weefsel afgenomen. Weefselonderzoek is uitgebreider dan cytologie en levert meer informatie op over de tumorkenmerken. Het duurt daarom vaak ook langer voordat de uitslag bekend is.
Nee
Aanvullende onderzoeken: 
Soms is er meer onderzoek nodig om tot een definitieve diagnose te komen. Hiervoor zijn andere methoden / apparatuur nodig. Niet elk ziekenhuis kan dit aanbieden
Klik op +
Mamma-MRI 
MRI (Magnetic Resonance Imaging) kan tumoren in beeld brengen die met andere beeldonderzoeken niet of niet goed genoeg te zien zijn. Door middel van radiofrequente golven (dus geen röntgenstraling) in een elektromagnetisch veld wordt een scan van de borst gemaakt. Via een infuus in je arm wordt tijdens het onderzoek contrastvloeistof ingespoten om onderscheid te kunnen zien tussen tumorweefsel en gezond weefsel. Bij vrouwen onder de 40 heeft de MRI de voorkeur boven het mammogram vanwege de dichtheid van het borstklierweefsel.
Aanwezig op eigen locatie
PET-scan 
Een PET scan (Positron Emissietomografie) kan gebruikt worden om met een heel gevoelige methode uitzaaiingen op te sporen m.b.v. radioactieve contrastmiddelen.
Gebruik faciliteit elders
Afdeling nucleaire geneeskunde 
De afdeling Nucleaire Geneeskunde doet onderzoek en verricht behandelingen met behulp van radioactieve stoffen. Zo wordt de functie van organen / orgaansystemen in beeld gebracht. Zo kunnen kanker en uitzaaiingen opgespoord worden en worden bepaald of een behandeling aanslaat.
Aanwezig op eigen locatie
MRI geleide biopten 
Soms is de verdachte afwijking in een borst niet te zien op de echografie en mammografie. Deze afwijking is dan alleen zichtbaar op een MRI-scan. Er kan dan een biopt onder MRI-geleide worden verricht.Een biopsie van de borst wil zeggen het uit de borst nemen van een aantal weefselstukjes, ook wel biopten genoemd. MR-geleid betekent dat de biopsie wordt uitgevoerd terwijl u op de MRI tafel ligt.
Gebruik faciliteit elders
Afnemen gen expressietest (bijv. mammaprint of oncotype) 
De genexpressie test brengt de genetische eigenschappen van een tumor exact in kaart. Zo kan ingeschat worden wat de kans op uitzaaiingen en kans op terugkeer van kanker is. Aan de hand van deze gegevens kunt u samen met de oncoloog en de chirurg bepalen welke behandeling voor u het beste is. Bron: formulier BVN
Aanwezig op eigen locatie
% patiënten wat aangaf dat zij indien gewenst het pathologieverslag hebben gekregen 
Het landelijk gemiddelde ligt op 68% (uitkomsten tussen de 41% en 98%)
77%
% patiënten waarbij altijd of meestal rekening werd gehouden met de persoonlijke situatie bij het maken van afspraken 
Het landelijk gemiddelde ligt op 89% (uitkomsten tussen de 74% en 100%)
87%
% patiënten dat aangaf dat zij altijd binnen een kwartier na de afgesproken tijd werden geholpen 
Het landelijk gemiddelde ligt op 31% (uitkomsten tussen de 13% en 57%)
23%
Behandeling
% patiënten binnen 5 weken geopereerd (excl. directe reconstructie) (norm min. 90%) 
Zodra de diagnose ‘borstkanker’ is gesteld
84%
Mediane wachttijd tussen diagnose en operatie (zonder directe reconstructie) 
De mediaan is het midden van een verdeling
24
Mediane wachttijd tussen diagnose en operatie (met directe reconstructie) 
De mediaan is het midden van een verdeling
26
% patiënten met achtergebleven kankerweefsel na borstsparende operatie invasief mammacarcinoom (norm max.15%) 
Bij borstkankeroperaties komt het voor dat het borstkankerweefsel niet geheel verwijderd blijkt te zijn. De patholoog anatoom vindt in de snijvlakken tumorcellen. Dat betekent dat door de rand of een uitloper van de tumor is gesneden. Ook kan er uit voorafgaande diagnostiek niet duidelijk zijn dat er een grotere tumoruitbreiding was
0%
% patiënten met achtergebleven kankerweefsel na borstsparende operatie voor DCIS (norm: max. 30%) 
Bij operaties komt het voor dat het verdachte weefsel niet geheel verwijderd blijkt te zijn. De patholoog anatoom vindt in de snijvlakken tumorcellen. Dat betekent dat door de rand of een uitloper van de afwijking is gesneden. Ook kan er uit voorafgaande diagnostiek niet duidelijk zijn dat er een grotere afwijking was
17%
Mogelijkheid gelijktijdig uitvoeren borstamputatie en reconstructie (directe reconstructie) 
Het ziekenhuis biedt de mogelijkheid om tegelijkertijd met de operatie waar de tumor wordt verwijderd
Ja
% patiënten dat een borstcontour heeft behouden na operatieve behandeling voor invasief M0 mammacarcinoom 
De borstcontour blijft behouden als er of borstsparend wordt geopereerd (geen amputatie) of wanneer de borst verwijderd wordt (amputatie) en er meteen een borstreconstructie wordt uitgevoerd (directe reconstructie).
82%
Aantal directe reconstructies sept. 2016 t/m okt. 2017 
Het aantal directe reconstructies geeft weer hoeveel patiënten in hun eerste operatie een reconstructie van de borst hebben ondergaan. Wanneer dit mogelijk is hoeft een patiënt niet nogmaals een tweede operatie te ondergaan
14
Aantal directe reconstructie met prothese 
Bij een directe reconstructie met prothese wordt tijdens de operatie voor het verwijderen van de tumor een borstprothese in de borst geplaatst. Deze prothese bestaat uit een siliconen omhulsel
14
Aantal directe reconstructies met lichaamseigen weefsel 
Bij een directe reconstructie met lichaamseigen weefsel wordt tijdens de operatie voor het verwijderen van de tumor een 'nieuwe' borst gereconstrueerd. Dit gebeurt niet met een prothese maar met eigen vet en spierweefsel. Er bestaan meerdere technieken. De operatie is complexer dan een directe reconstructie met prothese en de kans op complicaties is groter.
0
Aantal directe reconstructie met een prothese en lichaamseigen weefsel 
Een directe reconstructie met een prothese en lichaamseigenweefsel kan worden toegepast wanneer tijdens de borstamputatie ook de grote borstspier is weggehaald of wanneer er te weinig huid van goede kwaliteit is overgebleven om een nieuwe borst te kunnen reconstrueren. M.b.v. de rugspier (+ huid) in combinatie met prothese wordt een nieuwe borst gereconstrueerd. Bron: NBCA (beroepsgroep).
0
Mogelijkheid reconstructie met lichaamseigen weefsel (2e operatie) 
Het ziekenhuis biedt de mogelijkheid om na een amputatie een tweede operatie uit te voeren om de borst te reconstrueren met lichaamseigen weefsel. bekende behandelmogelijkheden hiervoor is de DIEP lap / flap methode
Ja
Minimaal 95% van de patiënten geeft aan dat de voor- en nadelen van verschillende behandelingen en operaties helemaal of grotendeels zijn besproken 
Het landelijk gemiddelde ligt op 91% (uitkomsten tussen de 80% en 98%)
Ja
% patiënten dat aangeeft dat het verwachte resultaat helemaal is besproken 
Het landelijk gemiddelde ligt op 62% (uitkomsten tussen de 33% en 82%)
67%
Mogelijkheid voor hoofdhuidkoeling 
Hoofdhuidkoeling wordt toegepast om haaruitval ten gevolge van chemotherapie te verminderen. De resultaten van hoofdhuidkoeling variëren sterk
Ja
Hulpprogramma lymfoedeem 
Ongeveer 30 – 40% van de borstkankerpatiënten loopt het risico een lymfoedeemarm te krijgen na een okselkliertoilet. Tijdige de behandeling is het noodzakelijk om problemen zoveel mogelijk tot het minimale te beperken. Naast lymfoedeem in de arm kunnen ook lymfoedeemproblemen ontstaan in de geopereerde borst (sparend) of in de borstwand (na amputatie) (www.lymfoedeem.nl).
Ja, aanwezig op ziekenhuislocatie
Minimaal 90% van de patiënten geeft aan altijd te weten bij wie zij terecht kunnen met vragen 
Het landelijk gemiddelde ligt op 86% (uitkomsten tussen de 60% en 98%)
Ja
Minimaal 70% van de patiënten geeft aan helemaal te weten bij wie zij/hij in het ziekenhuis terecht kon met vragen of problemen na afloop van de behandeling(en). 
Het landelijk gemiddelde ligt op 72% (uitkomsten tussen de 51% en 88%)
Onbekend
% patiënten dat aangeeft dat er altijd genoeg rekening werd gehouden met hun privacy. 
Het landelijk gemiddelde ligt op 82% (uitkomsten tussen de 62% en 98%)
84%
Wetenschappelijk onderzoek
Informeren patiënten over wetenschappelijk onderzoek 
Informeren patiënten over wetenschappelijk onderzoek
Ja, zowel mondeling als schriftelijk/ digitaal
Actieve deelname wetenschappelijk observationeel onderzoek 
Wetenschappelijk onderzoek levert een bijdrage aan de ontwikkeling van betere behandelingen voor borstkankerpatiënten. Daarnaast zorgt deelname aan wetenschappelijk onderzoek voor meer expertise binnen een ziekenhuis. Daarom vindt BVN het belangrijk dat ziekenhuizen actief hun bijdrage leveren aan wetenschappelijk onderzoek. Bij observationeel onderzoek vindt er geen interventie plaats bij patiënten, maar wordt er onderzoek gedaan op basis van bestaande informatie zonder dat de patiënt daarbij betrokken is. Actieve deelname geeft aan dat het ziekenhuis het afgelopen jaar patiënten(gegevens) heeft toegevoegd als input voor onderzoek. Als er 'nee' staat zijn er vorig jaar geen nieuwe patiënten aan onderzoek toegevoegd. Bron: Formulier BVN.
Ja
Actieve deelname medisch wetenschappelijk onderzoek (trials) 
Wetenschappelijk onderzoek levert een bijdrage aan de ontwikkeling van betere behandelingen voor borstkankerpatiënten. Daarnaast zorgt deelname aan wetenschappelijk onderzoek voor meer expertise binnen een ziekenhuis. Daarom vindt BVN het belangrijk dat ziekenhuizen actief hun bijdrage leveren aan wetenschappelijk onderzoek. Bij medisch wetenschappelijk onderzoek (trials) worden bijvoorbeeld nieuwe (combinaties van) behandelingen getest. Patiënten kunnen onder bepaalde voorwaarden hieraan deelnemen. Vaak worden ze dan ingedeeld in een experimentele groep en een controlegroep die de normale behandeling krijgt. Actieve deelname geeft aan dat het ziekenhuis het afgelopen jaar patiënten(gegevens) heeft toegevoegd als input voor onderzoek. Als er 'nee' staat zijn er vorig jaar geen nieuwe patiënten aan onderzoek toegevoegd. Bron: Formulier BVN.
Ja
LORD trial 
Deze studie onderzoekt of de standaardbehandeling bij laaggradig Ductaal Carcinoom In Situ (DCIS) bestaand uit een operatie eventueel gevolgd door bestraling en/of hormoontherapie veilig weggelaten kan worden. Dit kan vrouwen onnodige operaties
Ja
Top-1 trial 
In deze studie wordt gekeken naar het effect van het achterwege laten van de standaard bestraling bij oudere vrouwen (70+) die een borstsparende operatie hebben ondergaan. Doel is om overbehandeling te voorkomen met dezelfde overleving. De arts beoordeelt aan de hand van de medische gegevens of patiënten daadwerkelijk voor dit onderzoek in aanmerking komen.
Nee
SONIA trial 
Deze studie onderzoekt of de standaardbehandeling bij laaggradig Ductaal Carcinoom In Situ (DCIS) bestaand uit een operatie eventueel gevolgd door bestraling en/of hormoontherapie veilig weggelaten kan worden. Dit kan vrouwen onnodige operaties
Ja
Andere trialsOlympia, Pallas, Inflame
Aanspreekpunt
% patiënten dat aangaf altijd of meestal een vast aanspreekpunt te hebben. 
Het landelijk gemiddelde ligt op 94% (uitkomsten tussen de 74% en 100%)
96%
Vaste medisch oncoloog 
BVN vindt het van belang dat de medisch oncoloog patiënten met uitgezaaide borstkanker behandelt en ook zelf ziet.
Ja
Frequentie contact medisch oncoloog en patiënt met uitgezaaide borstkanker 
BVN vindt het belangrijk dat de patiënt met uitgezaaide borstkanker de medisch oncoloog meerdere malen per jaar zelf ziet.
Gemiddeld tussen de 6 en 11 keer per jaar
Patiënten met uitgezaaide borstkanker hebben een vast contactpersoon 
BVN vindt het belangrijk dat mensen met uitgezaaide borstkanker een vast aanspreekpunt heeft en dat dit of de medisch oncoloog of een gespecialiseerd verpleegkundige is.
Ja
% patiënten dat aangeeft dat de contactperso(o)n(en) altijd telefonisch of via de mail te bereiken waren 
Het landelijk gemiddelde ligt op 75% (uitkomsten tussen de 50% en 100%)
71%
% patiënten dat aangeeft altijd de gelegenheid te hebben om vragen te stellen 
Het landelijk gemiddelde ligt op 93% (uitkomsten tussen de 81% en 100%)
95%
Erfelijkheid
Is er een polikliniek familiaire tumoren? 
Sommige ziekenhuizen hebben een speciale polikliniek waarbinnen genetici (erfelijkheidsdeskundigen) werken die kunnen nagaan of borstkanker erfelijk in bepaalde families voorkomt. Soms worden de genetische defecten niet aangetoond bij patiënten
Aanwezig op eigen locatie
% patiënten dat aangeeft aan dat er is gevraagd naar erfelijke factoren 
Het landelijk gemiddelde ligt op 96% (uitkomsten tussen de 83% en 100%)
89%
Ontvangen patiënten schriftelijke informatie over erfelijkheid? 
Aan alle patiënten die verwezen worden naar de geneticus of de genetisch consulente wordt voorlichtingsmateriaal (schriftelijk en/of digitaal) uitgereikt. BVN vindt dat alle patiënten moeten kunnen nalezen wat erfelijke borstkanker betekent voor henzelf en ook voor hun familieleden.
Ja, indien de patiënt in aanmerking komt voor erfelijkheidsonderzoek
Ziekenhuis informeert patiënten over mogelijke erfelijke aanleg voor borstkanker 
Ziekenhuis informeert patiënten over mogelijke erfelijke aanleg voor borstkanker
Ja, zowel mondeling als schriftelijk/ digitaal
Klinisch geneticus in team 
BVN vindt het van belang dat een klinisch geneticus vast onderdeel uitmaakt van het mammateam. Dit ter ondersteuning van mensen met een mogelijke erfelijke belasting of aangetoonde genmutatie. Maar ook om de expertise omtrent erfelijke vormen van borstkanker te boren binnen het team.
Ja, vast
Klinisch geneticus in MDO 
BVN vindt het belangrijk dat
Ja, vast
Gedeelde besluitvorming
Beschikbaar stellen hulpmiddelen die patiënten voorbereiden op en betrekken bij het maken van keuzes omtrent de behandeling 
Beschikbaar stellen hulpmiddelen die patiënten voorbereiden op en betrekken bij het maken van keuzes omtrent de behandeling. BVN heeft hiervoor B-bewust (www.bbewust.nl)
Ja
% patiënten dat aangeeft dat de gevolgen van eventuele behandelingen helemaal zijn besproken 
Het landelijk gemiddelde ligt op 57% (uitkomsten tussen de 30% en 81%)
56%
% patiënten dat aangeeft dat hun wensen helemaal of grotendeels zijn meegenomen bij de keuze van de behandeling of operatie 
Het landelijk gemiddelde ligt op 94% (uitkomsten tussen de 81% en 100%)
94%
Minimaal 90% van de patiënten geeft aan dat dingen altijd op een begrijpelijke manier werden uitgelegd. 
Het landelijk gemiddelde ligt op 82% (uitkomsten tussen de 63% en 96%)
Ja
Begeleiding overig
% patiënten dat aangeeft dat alle zorgverleners voldoende tijd hadden 
Het landelijk gemiddelde ligt op 78% (uitkomsten tussen de 66% en 95%)
80%
% patiënten dat aangeeft dat zorgverleners hen altijd serieus nemen 
Het landelijk gemiddelde ligt op 88% (uitkomsten tussen de 77% en 98%)
89%
Informeren van patiënten over beweegprogramma’s tijdens en na de behandeling 
Informeren van patiënten over beweegprogramma’s tijdens en na de behandeling
Ja, zowel mondeling als schriftelijk/ digitaal
% patiënten dat aangeeft helemaal of grotendeels hulp aangeboden te krijgen bij praktische problemen en het oppakken van de dagelijkse bezigheden 
Het landelijk gemiddelde ligt op 60% (uitkomsten tussen de 21% en 86%)
43%
Speciaal (voorlichtings)materiaal voor laaggeletterden 
Speciaal (voorlichtings)materiaal voor laaggeletterden
Nee
Speciale polikliniekuren met een tolk 
Speciale polikliniekuren met een tolk
Nee

Locatie

Koningin Julianaplein 58
1502 DV Zaandam
075-6502911