Maasziekenhuis Pantein

Toelichting

Het Maasziekenhuis Pantein heeft een intensieve samenwerking met het Radboud UMC. Dit betekent dat al onze borstkankerpatienten in een gezamenlijk multidisciplinair team van specialisten uit beide ziekenhuizen besproken worden. In deze bespreking wordt in gezamenlijkheid, het beste beleid bepaald en schriftelijk vastgelegd voor de behandeling. Chirurgen uit het Radboud UMC opereren ook in het Maasziekenhuis, zodat de patiënt binnen de richtlijnen snel behandeld kan worden. De chirurg uit het Radboud UMC heeft ook een wekelijkse poli in het Maasziekenhuis.

Visie

In het Maasziekenhuis streven wij naar persoonlijke zorg met aandacht voor eigen regie. Wij vinden het belangrijk dat u weet bij wie u terecht kan met vragen en geven een reactie op dezelfde werkdag. U krijgt een vast aanspreekpunt gedurende het hele traject. De beste zorg dichtbij huis en een nauwe samenwerking met het Radboud UMC.

Samenwerking

Het doorverwijsbeleid is tweeledig. In samenspraak met de patiënt verwijzen wij voor een directe of secundaire reconstructie door naar het Radboud UMC. Wij krijgen patiënten doorverwezen vanuit het Radboud UMC om de operatie uit te voeren. Voor genetica, nucleaire geneeskunde verwijzen wij naar het Radboud UMC.

Bijzonderheden

In de oncologiecommissie binnen het Maasziekenhuis is het Radboud UMC vertegenwoordigd, door de voorzitter van de oncologiecommissie uit Radboudumc. Gezamenlijk zorgen we dat we aan alle SONCOS normen voldoen. Verder is er participatie in het project trial coördinator ten behoeve van studies.

Aantal jaarlijkse operaties
Aantal jaarlijkse operaties (nieuwe patiënten) 
Het landelijk gemiddelde is 219 (laagste = 11 , hoogste = 570 )
78
Snijvlakken niet schoon
Percentage patiënten snijvlakken niet schoon (borstsparende operatie) 
Percentage patiënten bij wie snijvlakken niet schoon waren bij borstsparende operatie. Dit kan betekenen dat iemand opnieuw geopereerd of behandeld moet worden. Het landelijk gemiddelde is 3% (laagste = 0%, hoogste = 13%)
9.4%
Borstcontourbehoud
Borstcontourbehoud na eerste operatie (totaal) 
Op verschillende manieren kan (deels) de vorm van de borst na operatie behouden worden. Dat noemen we 'borstcontourbehoud'. Het landelijk gemiddelde borstcontourbehoud is 74% (laagste = 55%, hoogste = 90%)
68%
Contourbehoud door borstsparende operatie 
Door borstsparend te opereren kan de vorm van de borst (deels) behouden worden. Het landelijk gemiddelde borstsparende operaties is 55% (laagste = 43%, hoogste = 69%)
54%
Contourbehoud door borstsparende operatie na start met chemotherapie 
Door eerst te behandelen met chemotherapie kan daarna vaak borstsparend worden geopereerd omdat de tumor dan is gekrompen. Het landelijk gemiddelde van deze methode is 10% (laagste = 0%, hoogste = 27%)
14%
Contourbehoud door directe borstreconstructie 
Een manier om de borstvorm te behouden na verwijdering van de borst (amputatie) is om in dezelfde operatie meteen een reconstructie van de borst te doen. Het landelijk gemiddelde is 10% (laagste = 0%, hoogste = 29%)
0%
Directe borstreconstructie
Directe borstreconstructie (totaal) 
Een manier om de vorm van de borst te herstellen bij een opratie waarbij de borst wordt verwijderd (amputatie) is een directe borstreconstructie. In dezelfde operatie wordt de borst verwijderd en wordt er een nieuwe borst gemaakt. Dat kan op verschillende manieren (prothese, lichaamseigen weefsel of een combinatie). Het landelijk gemiddelde is 26% (laagste = 0%, hoogste = 75%)
n.v.t.
Directe borstreconstructie met prothese 
De meest voorkomende manier om na borstverwijdering (amputatie) in dezelfde operatie de vorm van de borst te behouden is door het plaatsen van een inwendige prothese. Het landelijk gemiddelde is 15 reconstructies op deze manier (laagste = 0, hoogste = 156).
n.v.t.
Directe borstreconstructie met lichaamseigen weefsel 
Het is mogelijk om na borstverwijdering (amputatie) in dezelfde operatie de vorm van de borst te behouden door een borstreconstructie met lichaamseigen weefsel. Het landelijk gemiddelde is 2 reconstructies op deze manier (laagste = 0, hoogste = 30)
n.v.t.
Directe borstreconstructie met combinatie prothese en lichaamseigen weefsel 
Het is mogelijk om na borstverwijdering (amputatie) in dezelfde operatie de vorm van de borst te behouden door een borstreconstructie met een combinatie van een prothese en lichaamseigen weefsel. Het landelijk gemiddelde is 1 reconstructie op deze manier (laagste = 0, hoogste = 5)
n.v.t.
Aantal dagen tot start behandeling
Gangbaar aantal dagen tot start behandeling (totaal) 
Het gangbare aantal dagen vanaf diagnose tot start van de behandeling, ongeacht hoe er gestart wordt (operatie, operatie met directe borstreconstructie of start met chemotherapie). Het landelijk gemiddelde is 28 dagen (langzaamste = 48 dagen, snelste is 20 dagen)
21
Gangbaar aantal dagen tot start operatie 
Het landelijk gemiddelde is 28 dagen (langzaamste = 51 dagen, snelste is = 18 dagen)
21
Gangbaar aantal dagen tot start operatie met directe borstreconstructie 
Het landelijk gemiddelde is 40 dagen (langzaamste = 61 dagen, snelste is = 14 dagen)
N.v.t.
Gangbaar aantal dagen tot start chemotherapie voorafgaand aan de operatie 
Het landelijk gemiddelde is 27 dagen (langzaamste = 36 dagen, snelste is = 18 dagen)
24
Klinische genetica
Vastgelegde samenwerking met afdeling klinisch genetica 
Is er gedocumenteerde samenwerking met/ betrokkenheid bij het overleg van alle dokters door een klinisch geneticus (de arts die over erfelijkheid gaat).
Ja

Locatie

Dokter Kopstraat 1
5835 DV Beugen
0485-845000