Maasziekenhuis Pantein

Toelichting

Het Maasziekenhuis Pantein heeft een intensieve samenwerking met het Radboud UMC. Dit betekent dat al onze borstkankerpatienten in een gezamenlijk multidisciplinair team van specialisten uit beide ziekenhuizen besproken worden. In deze bespreking wordt in gezamenlijkheid, het beste beleid bepaald en schriftelijk vastgelegd voor de behandeling. Chirurgen uit het Radboud UMC opereren ook in het Maasziekenhuis, zodat de patiënt binnen de richtlijnen snel behandeld kan worden. De chirurg uit het Radboud UMC heeft ook een wekelijkse poli in het Maasziekenhuis.

Visie

In het Maasziekenhuis streven wij naar persoonlijke zorg met aandacht voor eigen regie. Wij vinden het belangrijk dat u weet bij wie u terecht kan met vragen en geven een reactie op dezelfde werkdag. U krijgt een vast aanspreekpunt gedurende het hele traject. De beste zorg dichtbij huis en een nauwe samenwerking met het Radboud UMC.

Samenwerking

Het doorverwijsbeleid is tweeledig. In samenspraak met de patiënt verwijzen wij voor een directe of secundaire reconstructie door naar het Radboud UMC. Wij krijgen patiënten doorverwezen vanuit het Radboud UMC om de operatie uit te voeren. Voor genetica, nucleaire geneeskunde verwijzen wij naar het Radboud UMC.

Bijzonderheden

In de oncologiecommissie binnen het Maasziekenhuis is het Radboud UMC vertegenwoordigd, door de voorzitter van de oncologiecommissie uit Radboudumc. Gezamenlijk zorgen we dat we aan alle SONCOS normen voldoen. Verder is er participatie in het project trial coördinator ten behoeve van studies.

Aantal jaarlijkse operaties (nieuwe patiënten) 
Het landelijk gemiddelde is 205 (laagste = 56 , hoogste = 498)
88
Borstcontourbehoud 
Op verschillende manieren kan (deels) de vorm van de borst na operatie waarin de tumor wordt verwijderd behouden worden. Dat noemen we 'borstcontourbehoud'.
Borstcontourbehoud na eerste operatie (totaal) 
Op verschillende manieren kan (deels) de vorm van de borst na operatie behouden worden. Dat noemen we 'borstcontourbehoud'. Het landelijk gemiddelde borstcontourbehoud is 71% (laagste = 47%, hoogste = 86%)
65%
Contourbehoud door borstsparende operatie 
Door borstsparend te opereren kan de vorm van de borst (deels) behouden worden. Het landelijk gemiddelde borstsparende operaties is 51% (laagste = 30%, hoogste = 72%)
50%
Contourbehoud door borstsparende operatie na start met chemo- of doelgerichte therapie 
Door eerst te behandelen met chemo- of doelgerichte therapie kan daarna vaak borstsparend worden geopereerd omdat de tumor dan is gekrompen. Het landelijk gemiddelde van deze methode is 111% (laagste = 1%, hoogste = 25%)
11%
Contourbehoud door directe borstreconstructie 
Een manier om de borstvorm te behouden na verwijdering van de borst (amputatie) is om in dezelfde operatie meteen een reconstructie van de borst te doen. Het landelijk gemiddelde is 10% (laagste = 0%, hoogste = 36%)
4%
Directe borstreconstructie 
Een manier om de vorm van de borst te herstellen bij een opratie waarbij de borst wordt verwijderd (amputatie) is een directe borstreconstructie. In dezelfde operatie wordt de borst verwijderd en wordt er een nieuwe borst gemaakt.
Directe borstreconstructie (totaal) 
Een manier om de vorm van de borst te herstellen bij een opratie waarbij de borst wordt verwijderd (amputatie) is een directe borstreconstructie. In dezelfde operatie wordt de borst verwijderd en wordt er een nieuwe borst gemaakt. Dat kan op verschillende manieren (prothese, lichaamseigen weefsel of een combinatie). Het landelijk gemiddelde is 27% (laagste = 0%, hoogste = 73%)
8%
Directe borstreconstructie met prothese 
De meest voorkomende manier om na borstverwijdering (amputatie) in dezelfde operatie de vorm van de borst te behouden is door het plaatsen van een inwendige prothese. Het landelijk gemiddelde is 23% (laagste = 0%, hoogste = 70%).
8%
Directe borstreconstructie met lichaamseigen weefsel 
Het is mogelijk om na borstverwijdering (amputatie) in dezelfde operatie de vorm van de borst te behouden door een borstreconstructie met lichaamseigen weefsel. Het landelijk gemiddelde is 2% (laagste = 0%, hoogste = 28%)
0%
Directe borstreconstructie met combinatie prothese en lichaamseigen weefsel 
Het is mogelijk om na borstverwijdering (amputatie) in dezelfde operatie de vorm van de borst te behouden door een borstreconstructie met een combinatie van een prothese en lichaamseigen weefsel. Het landelijk gemiddelde is 1 % (laagste = 0%, hoogste = 16%)
0%
Aantal dagen tot start behandeling 
Het gangbare aantal dagen vanaf diagnose tot start van de behandeling, ongeacht hoe er gestart wordt (mediaan).
Gangbaar aantal dagen tot start behandeling (totaal) 
Het gangbare aantal dagen vanaf diagnose tot start van de behandeling, ongeacht hoe er gestart wordt (operatie, operatie met directe borstreconstructie of start met chemotherapie). Het landelijk gemiddelde is 28 dagen (langzaamste = 41 dagen, snelste is 20 dagen)
26
Gangbaar aantal dagen tot start operatie 
Het landelijk gemiddelde is 27 dagen (langzaamste = 40 dagen, snelste is = 17 dagen)
26
Gangbaar aantal dagen tot start operatie met directe borstreconstructie 
Het landelijk gemiddelde is 39 dagen (langzaamste = 69 dagen, snelste is = 14 dagen)
14
Gangbaar aantal dagen tot start chemo- of doelgerichte therapie voorafgaand aan de operatie 
Het landelijk gemiddelde is 26 dagen (langzaamste = 35 dagen, snelste is = 15 dagen)
24
Systemische therapie voorafgaand aan operatie volgens richtlijn 
Het percentage patiënten dat volgens de richtlijn is behandeld met chemo- of doelgerichte therapie voorafgaande aan de operatie. Het landelijk gemiddelde is 95% (laagste = 67%, hoogste = 100%).
71%

Locatie

Dokter Kopstraat 1
5835 DV Beugen
0485-845000