Jeroen Bosch Ziekenhuis, loc. 's-Hertogenbosch

Toelichting

  • Tijdens uw eerste bezoek aan het Borstcentrum JBZ worden een mammografie en een echo van de borsten gemaakt. Indien mogelijk wordt op de eerste dag ook een weefselbiopt afgenomen. Twee of drie werkdagen later ontvangen wij u op de polikliniek voor de uitslag en het behandelplan.
  • Elke patiënt van het Borstcentrum JBZ heeft een eigen 'casemanager', een verpleegkundig specialist die u in het gehele traject begeleidt. Met al uw vragen kunt u bij uw verpleegkundig specialist terecht. Zij bespreekt met u de diagnose en de behandeling, maar spreekt ook met u over de gevolgen van de behandeling. Onderwerpen van gesprek kunnen zijn: de mogelijkheid van een borstreconstructie, de gevolgen voor werk en inkomen, of bijvoorbeeld kinderwens. Uw verpleegkundig specialist bespreekt met u die onderwerpen, waar ú behoefte aan heeft.
  • Tijdens uw eerste bezoek aan het Borstcentrum, zal de verpleegkundig specialist altijd aan u vragen of er borstkanker in de familie voorkomt. Dit wordt vastgelegd in uw dossier. 

Visie

Het Borstcentrum van het Jeroen Bosch Ziekenhuis is er voor mensen waarbij een verandering of knobbeltje in de borst is opgemerkt. Wanneer een afwijking aan uw borst wordt geconstateerd heeft u veel vragen. U wilt geholpen worden door zorgverleners die begrijpen hoe u zich voelt en die verstand van zaken hebben. Dan komt u naar het Borstcentrum JBZ. Het team van het Borstcentrum bestaat uit medisch en verpleegkundig specialisten en andere deskundigen op het gebied van borstkanker. Een persoonlijke aanpak vinden wij belangrijk, want iedere situatie is anders en elke patiënt is uniek. Daarom volgt iedere bezoeker van het Borstcentrum JBZ een eigen 'zorgpad', een zorgvuldig uitgedacht aantal stappen. Een verpleegkundig specialist begeleidt u tijdens iedere stap en is uw vaste aanspreekpunt. Met onze multidisciplinaire aanpak willen wij u zo snel mogelijk helpen en duidelijkheid geven. In het Borstcentrum JBZ beschikken we over de meest moderne apparatuur en verbeteren wij voortdurend onze onderzoeks- en behandelmogelijkheden. Alle mogelijkheden voor diagnostiek, behandeling en nazorg hebben we in eigen huis.

Samenwerking

Het Borstcentrum JBZ is een multidisciplinair centrum binnen de muren van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. U kunt hier terecht voor alle gangbare behandelingen van borstkanker. Ook reconstructies van de borst worden in eigen huis uitgevoerd door ervaren plastisch chirurgen. U kunt ook andere zorgverleners raadplegen als u onder behandeling bent bij het Borstcentrum JBZ. Bijvoorbeeld een maatschappelijk werker of een psycholoog. Erfelijkheidsonderzoek naar kanker of een goede risico-inschatting van kanker is mogelijk voor borstkanker. In het JBZ kunt u bij de polikliniek familiaire tumoren terecht voor erfelijkheidsonderzoek. Het team van het Borstcentrum participeert in een regionaal oncologieoverleg met een academisch centrum (Radboud Ziekenhuis Nijmegen), dat maandelijks plaatsvindt. Met andere ziekenhuizen in de regio overleggen wij laagdrempelig. Zo nodig verwijzen wij u voor een second opinion door naar een ander ziekenhuis of een een academisch centrum. 

Aantal jaarlijkse operaties
Aantal jaarlijkse operaties (nieuwe patiënten) 
Het landelijk gemiddelde is 219 (laagste = 11 , hoogste = 570 )
381
Snijvlakken niet schoon
Percentage patiënten snijvlakken niet schoon (borstsparende operatie) 
Percentage patiënten bij wie snijvlakken niet schoon waren bij borstsparende operatie. Dit kan betekenen dat iemand opnieuw geopereerd of behandeld moet worden. Het landelijk gemiddelde is 3% (laagste = 0%, hoogste = 13%)
2.1%
Borstcontourbehoud
Borstcontourbehoud na eerste operatie (totaal) 
Op verschillende manieren kan (deels) de vorm van de borst na operatie behouden worden. Dat noemen we 'borstcontourbehoud'. Het landelijk gemiddelde borstcontourbehoud is 74% (laagste = 55%, hoogste = 90%)
75%
Contourbehoud door borstsparende operatie 
Door borstsparend te opereren kan de vorm van de borst (deels) behouden worden. Het landelijk gemiddelde borstsparende operaties is 55% (laagste = 43%, hoogste = 69%)
60%
Contourbehoud door borstsparende operatie na start met chemotherapie 
Door eerst te behandelen met chemotherapie kan daarna vaak borstsparend worden geopereerd omdat de tumor dan is gekrompen. Het landelijk gemiddelde van deze methode is 10% (laagste = 0%, hoogste = 27%)
11%
Contourbehoud door directe borstreconstructie 
Een manier om de borstvorm te behouden na verwijdering van de borst (amputatie) is om in dezelfde operatie meteen een reconstructie van de borst te doen. Het landelijk gemiddelde is 10% (laagste = 0%, hoogste = 29%)
4%
Directe borstreconstructie
Directe borstreconstructie (totaal) 
Een manier om de vorm van de borst te herstellen bij een opratie waarbij de borst wordt verwijderd (amputatie) is een directe borstreconstructie. In dezelfde operatie wordt de borst verwijderd en wordt er een nieuwe borst gemaakt. Dat kan op verschillende manieren (prothese, lichaamseigen weefsel of een combinatie). Het landelijk gemiddelde is 26% (laagste = 0%, hoogste = 75%)
14%
Directe borstreconstructie met prothese 
De meest voorkomende manier om na borstverwijdering (amputatie) in dezelfde operatie de vorm van de borst te behouden is door het plaatsen van een inwendige prothese. Het landelijk gemiddelde is 15 reconstructies op deze manier (laagste = 0, hoogste = 156).
12
Directe borstreconstructie met lichaamseigen weefsel 
Het is mogelijk om na borstverwijdering (amputatie) in dezelfde operatie de vorm van de borst te behouden door een borstreconstructie met lichaamseigen weefsel. Het landelijk gemiddelde is 2 reconstructies op deze manier (laagste = 0, hoogste = 30)
1
Directe borstreconstructie met combinatie prothese en lichaamseigen weefsel 
Het is mogelijk om na borstverwijdering (amputatie) in dezelfde operatie de vorm van de borst te behouden door een borstreconstructie met een combinatie van een prothese en lichaamseigen weefsel. Het landelijk gemiddelde is 1 reconstructie op deze manier (laagste = 0, hoogste = 5)
0
Aantal dagen tot start behandeling
Gangbaar aantal dagen tot start behandeling (totaal) 
Het gangbare aantal dagen vanaf diagnose tot start van de behandeling, ongeacht hoe er gestart wordt (operatie, operatie met directe borstreconstructie of start met chemotherapie). Het landelijk gemiddelde is 28 dagen (langzaamste = 48 dagen, snelste is 20 dagen)
27
Gangbaar aantal dagen tot start operatie 
Het landelijk gemiddelde is 28 dagen (langzaamste = 51 dagen, snelste is = 18 dagen)
28
Gangbaar aantal dagen tot start operatie met directe borstreconstructie 
Het landelijk gemiddelde is 40 dagen (langzaamste = 61 dagen, snelste is = 14 dagen)
42
Gangbaar aantal dagen tot start chemotherapie voorafgaand aan de operatie 
Het landelijk gemiddelde is 27 dagen (langzaamste = 36 dagen, snelste is = 18 dagen)
22
Klinische genetica
Vastgelegde samenwerking met afdeling klinisch genetica 
Is er gedocumenteerde samenwerking met/ betrokkenheid bij het overleg van alle dokters door een klinisch geneticus (de arts die over erfelijkheid gaat).
Ja

Locatie

Henri Dunantstraat 1
5223 GZ Den Bosch
073-5532000