HMC Antoniushove

Visie

Wie een knobbeltje voelt of om een andere reden ongerust is dat zij (of hij) borstkanker heeft, wil snel zekerheid. Daarom zijn de mammapoliklinieken van HMC zo ingericht dat u hier binnen 24 uur terechtkunt. In 90% van de gevallen volgt de uitslag binnen twee uur. Onze mammapoli is dagelijks open in HMC Antoniushove, op maandag in HMC Bronovo en op donderdag in HMC Westeinde. Alle behandelingen vinden plaats in HMC Antoniushove.

Het behandeladvies wordt opgesteld door een team van specialisten die zich volledig hebben toegelegd op borstkankerzorg. Want specialisatie leidt tot betere zorg. Dagelijks hebben medisch specialisten (chirurg, internist, radiotherapeut, radioloog, patholoog en plastisch chirurg) en verpleegkundig specialisten een gezamenlijk overleg. Tijdens dit overleg wordt het behandelplan van een patiënt vastgesteld. Behandeling op maat staat hierbij centraal. Elke borsttumor is anders en iedere patiënt heeft andere wensen. Samen met de patiënt kiezen we een passende behandeling, waarbij rekening wordt gehouden met de kwaliteit van leven.
De verpleegkundig specialisten vormen het hart van het team. Zij zorgen ervoor dat al onze patiënten één contactpersoon hebben, die hen bijstaan tijdens de behandelperiode en bij wie zij terecht kunnen met alle vragen.

Na een behandeling houdt onze zorg niet op. In de jaren die volgen, kan de behandeling van borstkanker ingrijpende gevolgen hebben voor een patiënt en de familie rondom haar. Met onder andere een nazorgplein, georganiseerde patiëntbijeenkomsten, indien nodig gespecialiseerde zorg (huid/fysiotherapie, dietist, medisch psycholoog) ondersteunen we patiënten en hun naasten.
Alle belangrijke medische uitkomsten worden gemeten en (inter)nationaal vergeleken. Dit alles leidt op korte termijn tot optimale gespecialiseerde en patiëntgerichte zorg. Op de lange termijn levert het minder complicaties op. En zorgt het voor een aantoonbare verbetering van de kwaliteit van leven van de patiënt.

Samenwerking

HMC heeft alle expertise in huis om alle soorten borstkanker te behandelen. Ook patiëntgericht wetenschappelijk onderzoek is belangrijk voor de beste borstkankerzorg. We werken daarom intensief samen met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). De nieuwste behandelingen en wetenschappelijke inzichten worden zo voor patiënten sneller toegankelijk gemaakt.
De samenwerking met het LUMC op het gebied van borstkankerzorg is ondergebracht in het Universitair Kankercentrum Leiden | Den Haag (UKC) . We willen hiermee de zorg voor patiënten met kanker in de Leids-Haagse regio beter en toegankelijker maken.
Het UKC zal deel uitmaken van het regionaal Kankernetwerk. Dit netwerk zal samen met alle regionale ziekenhuizen, oncologische centra en partners uit de eerste lijn ontwikkeld worden.

Bijzonderheden

Bestraling tijdens de operatie bij borstkanker (IORT)

HMC is een van de weinige ziekenhuizen die beschikt over de techniek om tijdens een operatie te kunnen bestralen. Deze techniek wordt gebruikt bij borstkanker- en endeldarmkankeroperaties. Een geselecteerde groep borstkankerpatiënten kunnen we hierdoor op een minder belastende wijze behandelen.
IORT is een afkorting voor Intra Operatieve RadioTherapie en wordt in Nederland alleen aangeboden in Den Haag (HMC, vanaf 2010) en in Eindhoven (Catharina Ziekenhuis, vanaf 2012). HMC heeft al ruim 550 patiënten met borstkanker behandeld met IORT.

Bij IORT wordt de benodigde bestralingsdosis in één keer gegeven, tijdens de operatie waarbij de tumor wordt verwijderd (borstsparende operatie). Het is daardoor niet meer nodig om een aantal weken lang elke dag naar het ziekenhuis te komen voor elke keer een lage dosis straling. De last van de behandeling wordt hierdoor beperkt. Dit heeft een positief effect op het verwerkingsproces. Er is nog een aantal andere voordelen:
• Zo wordt bij IORT de huid niet (mee)bestraald. Daardoor is het cosmetisch resultaat beter.
• Omdat voor de bestraling (tijdelijk) een metalen plaat achter de borstklier wordt aangebracht, komt de straling niet in borstwand/ribben, het hart of de longen. Deze zullen dus geen klachten geven.
IORT is niet bij iedereen mogelijk. Uit onderzoek is gebleken dat IORT vergelijkbare resultaten geeft als een serie uitwendige bestralingen gedurende enige weken. IORT lijkt het meest geschikt voor de borstkankerpatiënten met relatief gunstige tumoreigenschappen.

Aantal jaarlijkse operaties
Aantal jaarlijkse operaties (nieuwe patiënten) 
Het landelijk gemiddelde is 219 (laagste = 11 , hoogste = 570 )
355
Snijvlakken niet schoon
Percentage patiënten snijvlakken niet schoon (borstsparende operatie) 
Percentage patiënten bij wie snijvlakken niet schoon waren bij borstsparende operatie. Dit kan betekenen dat iemand opnieuw geopereerd of behandeld moet worden. Het landelijk gemiddelde is 3% (laagste = 0%, hoogste = 13%)
2.9%
Borstcontourbehoud
Borstcontourbehoud na eerste operatie (totaal) 
Op verschillende manieren kan (deels) de vorm van de borst na operatie behouden worden. Dat noemen we 'borstcontourbehoud'. Het landelijk gemiddelde borstcontourbehoud is 74% (laagste = 55%, hoogste = 90%)
75%
Contourbehoud door borstsparende operatie 
Door borstsparend te opereren kan de vorm van de borst (deels) behouden worden. Het landelijk gemiddelde borstsparende operaties is 55% (laagste = 43%, hoogste = 69%)
54%
Contourbehoud door borstsparende operatie na start met chemotherapie 
Door eerst te behandelen met chemotherapie kan daarna vaak borstsparend worden geopereerd omdat de tumor dan is gekrompen. Het landelijk gemiddelde van deze methode is 10% (laagste = 0%, hoogste = 27%)
13%
Contourbehoud door directe borstreconstructie 
Een manier om de borstvorm te behouden na verwijdering van de borst (amputatie) is om in dezelfde operatie meteen een reconstructie van de borst te doen. Het landelijk gemiddelde is 10% (laagste = 0%, hoogste = 29%)
8%
Directe borstreconstructie
Directe borstreconstructie (totaal) 
Een manier om de vorm van de borst te herstellen bij een opratie waarbij de borst wordt verwijderd (amputatie) is een directe borstreconstructie. In dezelfde operatie wordt de borst verwijderd en wordt er een nieuwe borst gemaakt. Dat kan op verschillende manieren (prothese, lichaamseigen weefsel of een combinatie). Het landelijk gemiddelde is 26% (laagste = 0%, hoogste = 75%)
24%
Directe borstreconstructie met prothese 
De meest voorkomende manier om na borstverwijdering (amputatie) in dezelfde operatie de vorm van de borst te behouden is door het plaatsen van een inwendige prothese. Het landelijk gemiddelde is 15 reconstructies op deze manier (laagste = 0, hoogste = 156).
21
Directe borstreconstructie met lichaamseigen weefsel 
Het is mogelijk om na borstverwijdering (amputatie) in dezelfde operatie de vorm van de borst te behouden door een borstreconstructie met lichaamseigen weefsel. Het landelijk gemiddelde is 2 reconstructies op deze manier (laagste = 0, hoogste = 30)
0
Directe borstreconstructie met combinatie prothese en lichaamseigen weefsel 
Het is mogelijk om na borstverwijdering (amputatie) in dezelfde operatie de vorm van de borst te behouden door een borstreconstructie met een combinatie van een prothese en lichaamseigen weefsel. Het landelijk gemiddelde is 1 reconstructie op deze manier (laagste = 0, hoogste = 5)
0
Aantal dagen tot start behandeling
Gangbaar aantal dagen tot start behandeling (totaal) 
Het gangbare aantal dagen vanaf diagnose tot start van de behandeling, ongeacht hoe er gestart wordt (operatie, operatie met directe borstreconstructie of start met chemotherapie). Het landelijk gemiddelde is 28 dagen (langzaamste = 48 dagen, snelste is 20 dagen)
28
Gangbaar aantal dagen tot start operatie 
Het landelijk gemiddelde is 28 dagen (langzaamste = 51 dagen, snelste is = 18 dagen)
29
Gangbaar aantal dagen tot start operatie met directe borstreconstructie 
Het landelijk gemiddelde is 40 dagen (langzaamste = 61 dagen, snelste is = 14 dagen)
40
Gangbaar aantal dagen tot start chemotherapie voorafgaand aan de operatie 
Het landelijk gemiddelde is 27 dagen (langzaamste = 36 dagen, snelste is = 18 dagen)
26
Klinische genetica
Vastgelegde samenwerking met afdeling klinisch genetica 
Is er gedocumenteerde samenwerking met/ betrokkenheid bij het overleg van alle dokters door een klinisch geneticus (de arts die over erfelijkheid gaat).
Ja

Locatie

Burg. Banninglaan 1
2262 BA Leidschendam
088-9797900