Diakonessenhuis, loc. Utrecht

Visie

Wij werken met een vast en ervaren mammateam, dat al jaren op elkaar is ingespeeld. We leveren specialistische borstkankerzorg volgens de meest nieuwe inzichten. In nauw overleg met de patiënt en de familie proberen we een passend behandelplan op te stellen. Als de patiënt belt voor een afspraak, kan deze nog diezelfde dag bij ons terecht. Binnen 24 uur weet de patiënt waar zij aan toe is. Indien behandeling nodig is, starten we hier zo snel mogelijk mee. Dit doen we sneller dan de meeste ziekenhuizen in Nederland. Hierdoor is de wachttijd tussen diagnose en start van de behandeling kort. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de patiënt steeds dezelfde gezichten ziet. De patiënt krijgt gedurende het gehele traject en ook voor de nazorg een vast aanspreekpunt in het behandelteam (casemanager). Met het hele mammateam wordt de best mogelijke behandeling besproken.

Samenwerking

Wij streven ernaar de meest nieuwe inzichten te gebruiken voor de diagnostiek en behandeling van borstkanker. Hiervoor nemen we deel aan landelijk onderzoek en regionaal onderzoek in samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU).

Bijzonderheden

  • Iedere patiënt heeft een eigen casemanager gedurende het hele traject van zorg (tijdens de diagnostische fase, behandelfase, nazorg en follow-up). Zij is laagdrempelig bereikbaar per mail.
  • Wij proberen zoveel mogelijk patiënten borst(contour)sparend te opereren en het aantal is boven het landelijk gemiddelde.
  • Alle oudere patiënten worden gescreend op kwetsbaarheid. De geriater wordt bij kwetsbare ouderen ingeschakeld voor het inschatten van de belastbaarheid en voor het ondersteunen bij moeilijke beslissingen rondom de behandeling van borstkanker.
  • De chemo- en immuuntherapie wordt op ons moderne dagbehandelcentrum oncologie gegeven. Hier bieden we alle zorg die patienten nodig hebben in een vriendelijke en huiselijke omgeving. De familie of vrienden zijn daar ook van harte welkom tijdens de behandeling. Onze zorgverleners hebben daar altijd tijd voor een gesprek.
  • Er worden diverse informatie avonden voor patiënten en naasten georganiseerd om hen nog beter te begeleiden en informeren.
Aantal jaarlijkse operaties
Aantal jaarlijkse operaties (nieuwe patiënten) 
Het landelijk gemiddelde is 219 (laagste = 11 , hoogste = 570 )
217
Snijvlakken niet schoon
Percentage patiënten snijvlakken niet schoon (borstsparende operatie) 
Percentage patiënten bij wie snijvlakken niet schoon waren bij borstsparende operatie. Dit kan betekenen dat iemand opnieuw geopereerd of behandeld moet worden. Het landelijk gemiddelde is 3% (laagste = 0%, hoogste = 13%)
3.6%
Borstcontourbehoud
Borstcontourbehoud na eerste operatie (totaal) 
Op verschillende manieren kan (deels) de vorm van de borst na operatie behouden worden. Dat noemen we 'borstcontourbehoud'. Het landelijk gemiddelde borstcontourbehoud is 74% (laagste = 55%, hoogste = 90%)
80%
Contourbehoud door borstsparende operatie 
Door borstsparend te opereren kan de vorm van de borst (deels) behouden worden. Het landelijk gemiddelde borstsparende operaties is 55% (laagste = 43%, hoogste = 69%)
67%
Contourbehoud door borstsparende operatie na start met chemotherapie 
Door eerst te behandelen met chemotherapie kan daarna vaak borstsparend worden geopereerd omdat de tumor dan is gekrompen. Het landelijk gemiddelde van deze methode is 10% (laagste = 0%, hoogste = 27%)
6%
Contourbehoud door directe borstreconstructie 
Een manier om de borstvorm te behouden na verwijdering van de borst (amputatie) is om in dezelfde operatie meteen een reconstructie van de borst te doen. Het landelijk gemiddelde is 10% (laagste = 0%, hoogste = 29%)
7%
Directe borstreconstructie
Directe borstreconstructie (totaal) 
Een manier om de vorm van de borst te herstellen bij een opratie waarbij de borst wordt verwijderd (amputatie) is een directe borstreconstructie. In dezelfde operatie wordt de borst verwijderd en wordt er een nieuwe borst gemaakt. Dat kan op verschillende manieren (prothese, lichaamseigen weefsel of een combinatie). Het landelijk gemiddelde is 26% (laagste = 0%, hoogste = 75%)
26%
Directe borstreconstructie met prothese 
De meest voorkomende manier om na borstverwijdering (amputatie) in dezelfde operatie de vorm van de borst te behouden is door het plaatsen van een inwendige prothese. Het landelijk gemiddelde is 15 reconstructies op deze manier (laagste = 0, hoogste = 156).
12
Directe borstreconstructie met lichaamseigen weefsel 
Het is mogelijk om na borstverwijdering (amputatie) in dezelfde operatie de vorm van de borst te behouden door een borstreconstructie met lichaamseigen weefsel. Het landelijk gemiddelde is 2 reconstructies op deze manier (laagste = 0, hoogste = 30)
0
Directe borstreconstructie met combinatie prothese en lichaamseigen weefsel 
Het is mogelijk om na borstverwijdering (amputatie) in dezelfde operatie de vorm van de borst te behouden door een borstreconstructie met een combinatie van een prothese en lichaamseigen weefsel. Het landelijk gemiddelde is 1 reconstructie op deze manier (laagste = 0, hoogste = 5)
0
Aantal dagen tot start behandeling
Gangbaar aantal dagen tot start behandeling (totaal) 
Het gangbare aantal dagen vanaf diagnose tot start van de behandeling, ongeacht hoe er gestart wordt (operatie, operatie met directe borstreconstructie of start met chemotherapie). Het landelijk gemiddelde is 28 dagen (langzaamste = 48 dagen, snelste is 20 dagen)
25
Gangbaar aantal dagen tot start operatie 
Het landelijk gemiddelde is 28 dagen (langzaamste = 51 dagen, snelste is = 18 dagen)
24
Gangbaar aantal dagen tot start operatie met directe borstreconstructie 
Het landelijk gemiddelde is 40 dagen (langzaamste = 61 dagen, snelste is = 14 dagen)
45
Gangbaar aantal dagen tot start chemotherapie voorafgaand aan de operatie 
Het landelijk gemiddelde is 27 dagen (langzaamste = 36 dagen, snelste is = 18 dagen)
26
Klinische genetica
Vastgelegde samenwerking met afdeling klinisch genetica 
Is er gedocumenteerde samenwerking met/ betrokkenheid bij het overleg van alle dokters door een klinisch geneticus (de arts die over erfelijkheid gaat).
Ja

Locatie

Bosboomstraat 1
3582 KE Utrecht
088-2505000