Catharina Ziekenhuis

Toelichting

Aanvulling op de uitkomsten van de criteria:

Alles is er op gericht de onzekerheid over een mogelijke afwijking in de borst bij vrouwen snel weg te nemen. Daarom krijgen patiënten die via de huisarts verwezen worden met een klacht van de borst of een afwijking op de mammografie van het bevolkingsonderzoek binnen 24 uur een afspraak op de polikliniek van het mammacentrum. Tijdens die eerste afspraak vinden alle noodzakelijke onderzoeken plaats en krijgt de patiënt direct een (voorlopige) uitslag.  

Mocht het zo zijn dat de diagnose borstkanker gesteld wordt, dan is het streven om zo snel mogelijk de juiste zorg te leveren. Maar in het centrum staat behandeling op maat voorop. 
Naast snelle doorlooptijden van onderzoeken en behandelingen biedt het centrum de juiste therapie aan die door het multidisciplinaire team per individu is besproken. 

Omdat het Mammacentrum van het Catharina Ziekenhuis alle mogelijke behandelingen voor patiënten met borstkanker aanbiedt, kan het voorkomen dat er meer onderzoeken en daardoor een iets langere voorbereidingstijd nodig  is om de meest optimale behandeling uit te kunnen voeren.  

Voor een selecte groep patiënten is het bijvoorbeeld mogelijk om tijdens de borstsparende operatie direct eenmalig bestraald te worden. Dit vervangt de, vaak enkele weken durende uitwendige bestraling na de operatie. Het centrum streeft er ook naar om in één operatie het beste cosmetische resultaat te bereiken. Daarvoor werken de speciaal hiervoor geschoolde borstkankerchirurgen tijdens de operatie nauw samen met de plastische chirurgen. Daarmee wordt voorkomen dat vrouwen later nog een keer een operatie moeten ondergaan.

Samenwerking

Mammacentrum Catharina Ziekenhuis gaat voor samenwerking

Het Mammacentrum van het Catharina Ziekenhuis werkt intensief samen met andere mammacentra in de regio, zoals het Anna Ziekenhuis in Geldrop en SJG Weert. Daarnaast spelen de medewerkers een belangrijke rol in regionale (OncoZon) en landelijke (Santeon) samenwerkingsverbanden. Het doel van deze samenwerkingen is de hoge kwaliteit van zorg en de innovatieve behandelmethoden van het mammacentrum uit te dragen en te delen.

Een voorbeeld van zo'n innovatieve behandelmethode is de IORT-behandeling. IORT staat voor Intra Operatieve Radio Therapie. Patienten die daarvoor in aanmerking komen worden met deze methode tijdens de borstsparende operatie direct bestraald. Door direct tijdens de operatie te bestralen, hoeft de patiënt na de operatie vaak niet nog enkele weken uitwendig te worden bestraald. 

Het centrum streeft er ook naar om in één operatie het beste cosmetische resultaat te bereiken. Daarvoor werken de speciaal hiervoor geschoolde borstkankerchirurgen tijdens de operatie nauw samen met de plastische chirurgen. Daarmee wordt voorkomen dat vrouwen later nog een keer een operatie moeten ondergaan. 

Aantal jaarlijkse operaties
Aantal jaarlijkse operaties (nieuwe patiënten) 
Het landelijk gemiddelde is 219 (laagste = 11 , hoogste = 570 )
286
Snijvlakken niet schoon
Percentage patiënten snijvlakken niet schoon (borstsparende operatie) 
Percentage patiënten bij wie snijvlakken niet schoon waren bij borstsparende operatie. Dit kan betekenen dat iemand opnieuw geopereerd of behandeld moet worden. Het landelijk gemiddelde is 3% (laagste = 0%, hoogste = 13%)
2.6%
Borstcontourbehoud
Borstcontourbehoud na eerste operatie (totaal) 
Op verschillende manieren kan (deels) de vorm van de borst na operatie behouden worden. Dat noemen we 'borstcontourbehoud'. Het landelijk gemiddelde borstcontourbehoud is 74% (laagste = 55%, hoogste = 90%)
82%
Contourbehoud door borstsparende operatie 
Door borstsparend te opereren kan de vorm van de borst (deels) behouden worden. Het landelijk gemiddelde borstsparende operaties is 55% (laagste = 43%, hoogste = 69%)
64%
Contourbehoud door borstsparende operatie na start met chemotherapie 
Door eerst te behandelen met chemotherapie kan daarna vaak borstsparend worden geopereerd omdat de tumor dan is gekrompen. Het landelijk gemiddelde van deze methode is 10% (laagste = 0%, hoogste = 27%)
9%
Contourbehoud door directe borstreconstructie 
Een manier om de borstvorm te behouden na verwijdering van de borst (amputatie) is om in dezelfde operatie meteen een reconstructie van de borst te doen. Het landelijk gemiddelde is 10% (laagste = 0%, hoogste = 29%)
9%
Directe borstreconstructie
Directe borstreconstructie (totaal) 
Een manier om de vorm van de borst te herstellen bij een opratie waarbij de borst wordt verwijderd (amputatie) is een directe borstreconstructie. In dezelfde operatie wordt de borst verwijderd en wordt er een nieuwe borst gemaakt. Dat kan op verschillende manieren (prothese, lichaamseigen weefsel of een combinatie). Het landelijk gemiddelde is 26% (laagste = 0%, hoogste = 75%)
35%
Directe borstreconstructie met prothese 
De meest voorkomende manier om na borstverwijdering (amputatie) in dezelfde operatie de vorm van de borst te behouden is door het plaatsen van een inwendige prothese. Het landelijk gemiddelde is 15 reconstructies op deze manier (laagste = 0, hoogste = 156).
22
Directe borstreconstructie met lichaamseigen weefsel 
Het is mogelijk om na borstverwijdering (amputatie) in dezelfde operatie de vorm van de borst te behouden door een borstreconstructie met lichaamseigen weefsel. Het landelijk gemiddelde is 2 reconstructies op deze manier (laagste = 0, hoogste = 30)
1
Directe borstreconstructie met combinatie prothese en lichaamseigen weefsel 
Het is mogelijk om na borstverwijdering (amputatie) in dezelfde operatie de vorm van de borst te behouden door een borstreconstructie met een combinatie van een prothese en lichaamseigen weefsel. Het landelijk gemiddelde is 1 reconstructie op deze manier (laagste = 0, hoogste = 5)
0
Aantal dagen tot start behandeling
Gangbaar aantal dagen tot start behandeling (totaal) 
Het gangbare aantal dagen vanaf diagnose tot start van de behandeling, ongeacht hoe er gestart wordt (operatie, operatie met directe borstreconstructie of start met chemotherapie). Het landelijk gemiddelde is 28 dagen (langzaamste = 48 dagen, snelste is 20 dagen)
33
Gangbaar aantal dagen tot start operatie 
Het landelijk gemiddelde is 28 dagen (langzaamste = 51 dagen, snelste is = 18 dagen)
35
Gangbaar aantal dagen tot start operatie met directe borstreconstructie 
Het landelijk gemiddelde is 40 dagen (langzaamste = 61 dagen, snelste is = 14 dagen)
49
Gangbaar aantal dagen tot start chemotherapie voorafgaand aan de operatie 
Het landelijk gemiddelde is 27 dagen (langzaamste = 36 dagen, snelste is = 18 dagen)
28
Klinische genetica
Vastgelegde samenwerking met afdeling klinisch genetica 
Is er gedocumenteerde samenwerking met/ betrokkenheid bij het overleg van alle dokters door een klinisch geneticus (de arts die over erfelijkheid gaat).
Ja

Locatie

Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven
040-2399111