Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ), loc. Dordwijk

Toelichting

De Breast Clinic van het Albert Schweitzer ziekenhuis heeft tot dusverre steeds het Roze Lintje behaald. Wij vinden dit keurmerk erg belangrijk, omdat het onze patiënten helpt een transparante en weloverwogen keuze te maken. Bij (een vermoeden van) borstkanker is de situatie immers al onbekend en onoverzichtelijk genoeg, nog afgezien van de ongerustheid bij de patiënt. De steeds verder aangescherpte eisen die de Borstkankervereniging stelt aan het behalen van het Roze Lintje, helpen ons om de kwaliteit en patiëntgerichtheid continu te verbeteren en om in te spelen op veranderende wensen van patiënten.

Visie

Onze visie op goede zorg bij (een vermoeden van) borstkanker wordt vooral gekenmerkt door snelheid en efficiency: snelle toegang tot het onderzoek, met de uitslag op dezelfde dag en vaak zelfs al binnen een uur. Onnodige angst wordt daardoor weggenomen bij de grote groep patiënten (circa 85 procent) die geen borstkanker heeft. Wanneer de diagnose onverhoopt luidt dat er wel sprake is van borstkanker, hechten wij aan behandeling op maat. Deze bieden wij zo veel mogelijk binnen de geborgenheid van één afdeling, waar alle betrokken disciplines samenwerken rondom de patiënt en haar/zijn specifieke situatie. Wij geloven in één totaalbenadering rondom de diagnostiek en behandeling met veel aandacht voor de mens. De beschikbaarheid van de modernste technieken is bij dit alles een vanzelfsprekendheid.

Samenwerking

Kwalitatief hoogwaardige zorg staat of valt met nauwe samenwerking tussen hulpverleners en zorgorganisaties, die ieder hun specialistische kennis en ervaring hebben. Binnen de Breast Clinic weten de teams van onder meer Radiologie, Chirurgie, Oncologie, Radiotherapie en Plastische Chirurgie elkaar feilloos te vinden. In het multidisciplinaire teamoverleg wordt tweemaal per week de optimale behandeling van individuele patiënten besproken. Eén keer per 2 maanden komt de Borstkankerwerkgroep bijeen om de zorg blijvend te verbeteren. Huisartsen in onze regio zijn goed op de hoogte van onze werkwijze, samen hanteren we strakke doorverwijsafspraken. De Breast Clinic werkt zowel op patiëntniveau als op het gebied van onderzoek en wetenschap nauw samen met het universitaire Erasmus MC en met het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Bijzonderheden

De Breast Clinic is in juni 2017 de trotse winnaar geworden van de gouden Zinnige Zorg Award 2017: de prijs die zorgverzekeraar VGZ toekent aan patiëntvriendelijke zorgvernieuwingen die ook nog eens minder geld kosten. Niet alleen was onze aanpak met 23,3 procent van de online stemmen veruit favoriet bij het publiek. Ook de jury vond ons model voor borstkankerdiagnostiek de beste zorgvernieuwing van de tien genomineerde inzendingen uit het hele land. Juryvoorzitter, oud-minister en VGZ-topman Ab Klink zei: “Doordat het Albert Schweitzer ziekenhuis een ‘knip’ heeft aangebracht tussen diagnostiek en behandeling van borstkanker, worden patiënten die geen borstkanker hebben niet onnodig het ziekenhuis ingetrokken. Ze weten bovendien veel eerder waar ze aan toe zijn.”

Aantal jaarlijkse operaties
Aantal jaarlijkse operaties (nieuwe patiënten) 
Het landelijk gemiddelde is 219 (laagste = 11 , hoogste = 570 )
296
Snijvlakken niet schoon
Percentage patiënten snijvlakken niet schoon (borstsparende operatie) 
Percentage patiënten bij wie snijvlakken niet schoon waren bij borstsparende operatie. Dit kan betekenen dat iemand opnieuw geopereerd of behandeld moet worden. Het landelijk gemiddelde is 3% (laagste = 0%, hoogste = 13%)
2.6%
Borstcontourbehoud
Borstcontourbehoud na eerste operatie (totaal) 
Op verschillende manieren kan (deels) de vorm van de borst na operatie behouden worden. Dat noemen we 'borstcontourbehoud'. Het landelijk gemiddelde borstcontourbehoud is 74% (laagste = 55%, hoogste = 90%)
76%
Contourbehoud door borstsparende operatie 
Door borstsparend te opereren kan de vorm van de borst (deels) behouden worden. Het landelijk gemiddelde borstsparende operaties is 55% (laagste = 43%, hoogste = 69%)
59%
Contourbehoud door borstsparende operatie na start met chemotherapie 
Door eerst te behandelen met chemotherapie kan daarna vaak borstsparend worden geopereerd omdat de tumor dan is gekrompen. Het landelijk gemiddelde van deze methode is 10% (laagste = 0%, hoogste = 27%)
9%
Contourbehoud door directe borstreconstructie 
Een manier om de borstvorm te behouden na verwijdering van de borst (amputatie) is om in dezelfde operatie meteen een reconstructie van de borst te doen. Het landelijk gemiddelde is 10% (laagste = 0%, hoogste = 29%)
7%
Directe borstreconstructie
Directe borstreconstructie (totaal) 
Een manier om de vorm van de borst te herstellen bij een opratie waarbij de borst wordt verwijderd (amputatie) is een directe borstreconstructie. In dezelfde operatie wordt de borst verwijderd en wordt er een nieuwe borst gemaakt. Dat kan op verschillende manieren (prothese, lichaamseigen weefsel of een combinatie). Het landelijk gemiddelde is 26% (laagste = 0%, hoogste = 75%)
23%
Directe borstreconstructie met prothese 
De meest voorkomende manier om na borstverwijdering (amputatie) in dezelfde operatie de vorm van de borst te behouden is door het plaatsen van een inwendige prothese. Het landelijk gemiddelde is 15 reconstructies op deze manier (laagste = 0, hoogste = 156).
19
Directe borstreconstructie met lichaamseigen weefsel 
Het is mogelijk om na borstverwijdering (amputatie) in dezelfde operatie de vorm van de borst te behouden door een borstreconstructie met lichaamseigen weefsel. Het landelijk gemiddelde is 2 reconstructies op deze manier (laagste = 0, hoogste = 30)
0
Directe borstreconstructie met combinatie prothese en lichaamseigen weefsel 
Het is mogelijk om na borstverwijdering (amputatie) in dezelfde operatie de vorm van de borst te behouden door een borstreconstructie met een combinatie van een prothese en lichaamseigen weefsel. Het landelijk gemiddelde is 1 reconstructie op deze manier (laagste = 0, hoogste = 5)
0
Aantal dagen tot start behandeling
Gangbaar aantal dagen tot start behandeling (totaal) 
Het gangbare aantal dagen vanaf diagnose tot start van de behandeling, ongeacht hoe er gestart wordt (operatie, operatie met directe borstreconstructie of start met chemotherapie). Het landelijk gemiddelde is 28 dagen (langzaamste = 48 dagen, snelste is 20 dagen)
31
Gangbaar aantal dagen tot start operatie 
Het landelijk gemiddelde is 28 dagen (langzaamste = 51 dagen, snelste is = 18 dagen)
31
Gangbaar aantal dagen tot start operatie met directe borstreconstructie 
Het landelijk gemiddelde is 40 dagen (langzaamste = 61 dagen, snelste is = 14 dagen)
33
Gangbaar aantal dagen tot start chemotherapie voorafgaand aan de operatie 
Het landelijk gemiddelde is 27 dagen (langzaamste = 36 dagen, snelste is = 18 dagen)
33
Klinische genetica
Vastgelegde samenwerking met afdeling klinisch genetica 
Is er gedocumenteerde samenwerking met/ betrokkenheid bij het overleg van alle dokters door een klinisch geneticus (de arts die over erfelijkheid gaat).
Ja

Locatie

Albert Schweitzerplaats 25
3318 AT Dordrecht
078-6541111